Ідеї та погляди В.О.Сухомлинського у Великоскельовському НВК

Л iтература

1. Видавництво «Радянська школа» Ки ї в 1977рiк.Вибранi твори В.О. Сухомлинського. Том I «Проблеми виховання всебiчно розвинено ї особистостi».

2. Видавництво «Радянська школа» Ки ї в 1977рiк.Вибранi твори В.О. Сухомлинського. Том I «Методика виховання колективу».

3. Видавництво «Радянська школа» Ки ї в 1977рiк.Вибранi твори В.О.Сухомлинського. Том II «Сто порад учителевi».

Швець Аліна Сергіївна

Цього року видатному укра ї нському педагогу, письменнику, фiлософу i просто талановитiй людинi Василю Олександровичу Сухомлинському виповнилося б 100 рокiв.

Ким вiн був для своїх учнiв, для педагогiчного колективу, для своїх читачiв? Якою була б наша сучасна педагогiка без його видатних праць? Ми маЄмо пам'ятати та вшановувати пам'ять цього видатного вченого, який зробив вагомий внесок не тiльки в розвиток педагогiки, а й в розвиток наших iдей, поглядiв, переконань.

Я, Швець Алiна Сергіївна, вчитель Великоскельовського НВК ідеями Василя Олександровича користувалася ще за часів навчання, користуюся зараз і впевнена, що через багато років користуватимусь ними.

· Вчителі нашо школи вважають, що учень повинен вмiти не тiльки конспектувати i взагалi вмiти лише вчитися, кожен учень повинен робити внесок для свого навчального закладу, вiдстоювати честь школи, адже серед молодi - безлiч талановитих молодих людей. Проблемою Є те, що не кожен маЄсмiливiсть виставити свiй талант на огляд масовостi, а В.О.Сухомлинський казав: «Кожна людина вже в роки дитинства й особливо в отроцтвi й раннiй юностi повинна осягнути щастя повноти свого духовного життя, радостi працi й творчостi» [ 1., с.73 ] . Звiсно не можна ховати свiй талант вiд людей, адже комусь може сподобатись те, що ти робиш, тому педагогічний колектив та адміністрація нашого НВК шукаЄталановитих учнів, допомогаЄїм розкрити свiй талант, як радив Василь Олександрович.

· Наш НВК не великий і дітей в ньому не так багато, але кожен учень особливий, індивідуальний і творчий. Звiсно, не кожен учень має вiдмiннi успiхи у навчаннi, з такими дітьми проводяться бесіди класними керівниками та адміністрацією школи. Головне, що на учнів не підвищують голосу, їм просто пояснюють необхідність навчання задля здобуття в подальшому професії своєї мрії. Василь Олександрович писав в своїх працях, що кожна дитина повинна сама осягнути необхiднiсть у навчаннi, якщо дитина сама не захоче вчитися, то нiхто i нiщо не зможе примусити її . Серед випускників нашого НВК є майбутні архітектори, лікарі, інженери, економісти, музиканти, хореографи і ще безліч-безліч нинішніх студентів, які здобувають прекрасні професії. Не будемо забувати й про тих випускників, які вже здобули професію і працюють економістами, бухгалтерами, юристами, вчителями, фельдшерами, кухарями, інженерами, енергетикаит, програмістами…. Є й чудові спеціалісти в робітничій сфері: кранівники, слюсарі, електрики і т.д. «ЗасвоЄння мiцних, глибоких, осмислених знань, вироблення на все життя невикорiнного людського бажання знати бiльше, нiж я знаю сьогоднi» [ 1., с.82 ].

· Василь Олександрович був надзвичайно мудрою людиною, а однiЄю з мудрих думок видатного педагога було те, що: «Дорослiсть не повинна приходити до людини несподiвано» [ 1., с.88 ]. У нашому НВК є учнівська рада самоврядування. Наша Рада самоврядування школи – це певний перехiд з дитинства в самостiйне, доросле життя, кожен з учнів маЄсвої обов'язки, маЄсвою посаду. Члени Ради самi приймають рiшення, майже самi органiзовують концерти, свята в школі. Звiсно, Василь Олександрович абсолютно правий в тому, що діти не повиннi дорослiшати раптово, адже це досить важко для психiки пiдлiтка, учні повиннi мати певний перехiдний пункт з Країни Дитинства в доросле, самостiйне життя. Таким пунктом для кожного являЄться навчальний заклад, а Рада учнівського самоврядування допомагаЄзрозумiти, що ти можеш i повинен зробити щось на користь iнших, а також пiдготувати себе до роботи в майбутньому.

Читаючи працю В.О.Сухомлинського «Проблеми виховання всебiчно розвиненої особистостi» я помiтила, що Василь Олександрович акцентуЄ увагу на тому, що кожна дитина повина вiдчувати, що вона комусь потрiбна, що вона може у чомусь допомогти. Сухомлинський вважав, що кожен учень повинен мати свої обов'язки, щоб вiдчувати себе незамiнним та необхiдним. «Корiнь зрiлостi, дорослостi в тому, щоб у 13-14 рiчному вiцi, пiдлiток бачив у собi не тiльки учня, а й члена суспiльства» [ 1. с.89 ].

· Василь Олександрович дуже велику увагу придiляв тому, щоб створити з класу не просто групу однокласникiв, а стiйкий, згуртований колектив. Кожна людина, якщо вона являЄться частиною певного колективу, повинна дiяти не собi в користь, а в користь команди, повинна вiдстоювати не тiльки свої права, а й права групи, в якiй вона працюЄ. На даному етапi мого життя таким колективом для мене ЄВеликоскельовський НВК. Це згуртована команда вчителів, учнів, технічного та обслоговуючого персоналу якi мають в життi певнi цiлi, а Василь Олександрович казав, що якщо людина маЄцiль, то це вже - 50 % успiху. Кожен з членiв нашої «Родини», перш нiж щось зробити радиться з колегами i звiсно прислуховуЄться до порад колег. Василь Олександрович стверджував: «ОднiЄю з граней педагогiчної майстерностi Євмiння створити в колективi такi взаЄмовiдносини, щоб кожна людина дорожила честю колективу» [ 2., с.410 ]. Дуже важливо почувати себе частиною чогось цiлого, якщо такого почуття немаЄ, значить ти – самотнiй!

· На початку свого педагогічного життя я почала звертатися до книги «Сто порад учителевi», яка Єсправжнiм скарбом для молодого вчителя, в цiй книзi безлiч необхiдних порад, якi незамiннi в працi з дiтьми i, як я винайшла для себе, не тiльки з дiтьми.

Я дуже боялася першого уроку у своєму житті, я ще нiколи не працювала в школі, з дітьми, менi було надзвичайно важко, я думала, що надалі буде легше, але далi легше не стала і зрозуміла, що робота вчителя це величезна робота над самим собою. Кожного року учні змiнюються i кожного разу приходять зовсiм рiзнi діти, з рiзними iдеями, планами, поглядами, характерами. Можливо зараз ми вирiшуЄмо проблеми зовсiм не так, як вирiшили б через 10 рокiв, на все потрiбен час, досвiд. Одного разу в порадi Василя Олександровича номер 6, я прочитала дуже влучний вислiв: «До цього уроку я готувався все життя…» [ 3.,с.441 ] , щоб ми не робили, щоб не думали, з життЄвим досвiдом все змiнюЄться, а iнодi життя дiйсно даЄнам такi уроки, до яких треба готуватися все життя.

· В нашому районі дуже часто проходять рiзноманiтнi конференцiї , на яких виступають різні люди, одні розмовляють дуже чітко, гарно, змістовно, але менi надзвичайно соромно, коли стоячи за трибуною починають розмовляти на незрозумiлiй, «ломанiй» мовi, коли людям просто, банально не вистачаЄсловникового запасу, щоб виразити свої думки, тому, на уроках, на виховних заходах ми в нашому НВК спiлкуємося тiльки на державнiй мовi. В.О.Сухомлинський придiляв дуже велику увагу розвитку мовлення учнiв, в цьому йому допомогали його вiдомi «уроки мислення серед природи», де дiти не тiльки вивчали необхiдний їм предмет, а й безпосередньо збагачували свiй словниковий запас. Тiльки учнi Василя Олександровича могли назвати таку неймовiрну кiлькiсть вiдтiнкiв забарвлення осіннього листя, або ж неба, Сухомлинський казав: «Виховуйте в дiтей чуттЄвiсть до емоцiйного забарвлення слова.» [ 3., с.469 ]. Ми жителi України, тож повиннi спiлкуватися українською мовою, але не просто спiлкуватися, а розкривати всю її красу, мелодiйнiсть та емоцiйнiсть, забарвлювати мовними зворотами i можливо тодi, буде забарвлюватися все наше життя.

До чого б не зверталися ми з робiт видатного педагога Василя Олександровича Сухомлинського, все наповнене глибокою думкою, користю. Василь Олександрович не просто великий педагог, вчений, письменник, вiн насамперед неперевершений психолог, який знав пiдхiд до кожного їз своїх учнiв. Працi Сухомлинського допомогатимуть ще не одному поколiнню вчителiв. Його досвiд допоможе у роботi дуже багатьом, а особисто для мене Василь Олександрович завжди буде взiрцем мудростi, майстерностi та надзвичайної вiри у кожну людину.

Кiлькiсть переглядiв: 83

Коментарi