• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Правопросвітницький проект "Я маю право!"

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»

в Великоскельовському НВК КЗ «Павлівське НВО»

п/п

Захід

з проведення просвітницького проекту «Я маю право!»

Дата проведення

Відповідальні виконавці

1

Ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо реалізації та захисту своїх прав гарантованих Конституцією та законами України.

Січень 2018 року

директор школи

2

Створення розділу на веб- сайті школи «2018 рік- Рік реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»

Січень 2018 року

директор школи

3

Просвітницько-правовий тренінг «Які я маю права» у 5 класі;

правова година з учнями 2 класу «Дитина має право.

Лютий 2018 року

Класні керівники 2-5 класів

4

Конкурс малюнків «Мої права».

Лютий 2018 року

Учителі початкових класів, учитель образотворчого мистецтва

5

Засідання шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників «Проведення у 2018 році Року реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право»

Березень 2018 року

Керівники ШМО

6

Виставка тематичної літератури , історичних документів за темою «Я маю право»

березень, грудень 2018 року

бібліотекар

7

Проведення бесід для учнів 5-6-х класів за темою «Я – громадянин і патріот держави»;

Протягом 2018 року

Класні керівники 1-9 класів

8

Правовий флеш-моб «Я маю право»

Квітень 2018 року

ПО, учитель правознавства

9

Інтерактивні вправи «Які я маю права».

Квітень 2018 року

Класні керівники 1-9 класів

10

Правова година «Дитина має право».

Травень 2018року

Класні керівники 1-9 класів

11

Усний журнал «Права і свободи. Історія та сучасність»

Травень 2018року

учитель правознавства, ПО

12

Правова година «Закон і ми».

Вересень

2018 року

Класні керівники

13

Усний журнал «Свої права ти добре знай».

Вересень

2018 року

учитель правознавства, ПО

14

Круглий стіл «Правова відповідальність підлітків»

Жовтень

2018 року

учитель правознавства, ПО

15

Проведення засідань у форматі «круглого столу» для учнів 8-9-х класів за темою «Основні права та обов’язки.

Листопад – грудень 2018 року

учитель правознавства, ПО

16

Всеукраїнський тиждень права.

  1. Перегляд науково-популярного фільму «Конвенція про права дитини».
  2. Години спілкування, бесіди, конкурси на правову тематику.
  3. Бесіда на тему: «Права чоловіка та жінки: гендерна рівність».
  4. Виховний захід з учнями початкових класів: «Права та обов’язки у казках і оповіданнях».
  5. Проведення соціологічного опитування «Діти та молодь про свої права».
  6. Флешмоб «Ми маємо права»

7. Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини

8. Залучення учнів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з правознавства

Грудень 2018 року

ПО, учитель правознавства, класні керівники

17

Проведення для учнів екскурсій у суди, зустрічей з працівниками правоохоронних органів

Лютий 2019 року

ПО, учитель правознавства

18

Перегляд художніх, мультиплікаційних та документальних фільмів про права людини та правозахисну діяльність

Березень – травень

2019 року

ПО, учитель правознавства

19

Організація та проведення дебатного турніру “Маю право”

Вересень 2019 року

учитель правознавства, ПО

20

Тренінг «Булінг та шляхи його попередження»

Вересень 2019 року

Психолог школи

21

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьками здобувачів освіти Великоскельовського НВК

Жовтень 2019 року

Класні керівники, адміністрація школи

22

Організувати проведення профілактичних занять з учнями 8-9-х класів за темою «Відповідальність неповнолітніх за правопорушення»

Листопад 2019 року

ПО, учитель правознавства, класні керівники

23

Організувати проведення виховних годин за темами: «Ти – людина, громадянин, значить, маєш права», «Людина і закон», «Я маю право…», «Наслідки злочину для особи та суспільства», «Чи знаю я закон?», «Мої моральні пр инципи» тощо

для учнів 7-9-х класів

Грудень 2019 року

ПО, учитель правознавства, класні керівники

24

Всеукраїнський урок «Сторінками Загальної декларації прав людини»

Грудень 2019 року

Класні керівники

25

Розповсюдження серед педагогічних працівників та учнів інформаційних друкованих та електронних матеріалів (буклети, бюлетені, брошури) на правову тематику.

Протягом 2018 року

директор школи

26

Сприяння широкому висвітленню в засобах масової інформації запланованих заходів з проведення Року Реалізації право просвітницького проекту «Я маю право!»

Протягом 2018 року

директор школи

Звіт

«Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!»

в Великоскельовському НВК КЗ «Павлівське НВО»

На виконання Указу Президента України від 14.11.2017 № 361/2017 назву «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право!”», з метою формування в учнів правової культури й свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості учнівської молоді щодо реалізації й захисту прав, гарантованих Конституцією і законами України у різних сферах життя.

Одним з основних напрямків виховного процесу є напрямок правового виховання учнів. На перше місце в цій роботі виходить проблема формування в молоді високої правової культури, вмінь та навичок легальними способами захищати загальновизнані суспільні цінності, залучення її до свідомої участі в громадському та духовному житті держави.

Як зазначено в Національній програмі правової освіти населення, «Правове виховання – виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів» .

Правова освіта і виховання не обмежуються лише часом уроків, а отримують логічне продовження у позаурочній та позашкільній роботі. Тому правова освіта та виховання, профілактика правопорушень серед підлітків постійно в центрі уваги нашого педагогічного колективу.

Система правового виховання базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім’ю, Закон України «Про охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», Статуті школи, річному плані роботи.

За звітний період було проведено багато різноманітних заходів правового спрямування, перелік яких поданий вище.

Вся правоосвітня та правовиховна робота в школі проводилася за основними напрямками діяльності:

- методичної роботи з педагогічними працівниками школи;

- реалізація завдань правового виховання в урочній роботі;

- організація позаурочної правовиховної та правоосвітньої діяльності;

- організація роботи з батьками;

- організація роботи учнівського самоврядування.

Питання виховної роботи про відвідування учнями школи та попередження правопорушень серед неповнолітніх розглядаються на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях класних керівників, класних та загальношкільних батьківських зборах.

Правове виховання в школі здійснювалося за такими основними критеріями:

1. Правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів.

2. Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України.

3. Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті.

4. Школа прагне підготувати учня до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в школі.

5. Вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві.

Уваги заслуговує робота вчителів початкових класів, які проводять ранню діагностику: визначають сім’ї, в яких вихованню дітей не приділяється належна увага, знайомляться із сімейними умовами, визначають, яка допомога потрібна батькам у вихованні дитини. Правила для учнів вивчаються учнями початкових класів на класних виховних годинах.

В старших класах робота спрямовується на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів. Виходячи з проблемного питання, вимог правової освіти та виховання, які спрямовані на те, щоб підвищити виховну профілактичну роль у попередженні аморальних, антисуспільних проявів учнів у шкільному учнівському колективі. У школі склалася певна система, яка передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов'язану, керовану діяльність її частин - від директора, заступника директора, класних керівників, бібліотекаря і медсестри. У школі розроблений перспективний план превентивного виховання, що в перекладі означає «попереджувальний, запобіжний», заходи якого допомагають застерегти підлітків від правопорушень.

План виховної роботи вміщує місячник патріотичного виховання, що передбачає, в якому напрямі працюватиме педагогічний колектив школи.

Кожен учитель постійно вивчає психологічні, індивідуальні особливості учнів, їх здібності, нахили. Класні керівники на початку навчального року узагальнюють одержану інформацію про кожного учня у планах виховної роботи.

Важливе місце в системі правової освіти школи відводиться роботі з батьками. Питання з правової тематики виносяться на розгляд батьківських класних зборів. Класні керівники в класних колективах постійно аналізують стан поведінки учнів. Батьки беруть участь і в організації дозвілля дітей.

Шкільний бібліотекар презентують відповідну літературу для учнів, батьків та вчителів. Важливу роль відіграє функціонування тематичних виставок правової літератури на базі бібліотеки. У ній обладнано куточки «Все про закон». У школі оформлено інформаційні стенди: «Правовий вісник», функціонують класні куточки «Державні символи України».

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках» та з метою підвищення рівня правової освіти та культури населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов’язки адміністрацією школи та вчителем правознавства було розроблено та затверджено план заходів з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках.

У цьому році Всеукраїнський тиждень права, який проводиться з метою підвищення загального рівня правової культури, виховання у громадян поваги до закону і прав людини, вдосконалення системи правової освіти населення було проведено наступні заходи:

1. Перегляд науково-популярного фільму «Конвенція про права дитини».

2. Години спілкування, бесіди, конкурси на правову тематику.

3. Бесіда на тему: «Права чоловіка та жінки: гендерна рівність».

4. Виховний захід з учнями початкових класів: «Права та обов’язки у казках і оповіданнях».

5. Проведення соціологічного опитування «Діти та молодь про свої права».

6. Флешмоб «Ми маємо права»

7. Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини

8. Залучення учнів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з правознавства, що сприяє розвитку інтересу дітей до соціального призначення держави та права, виховання в учнів активної громадянської позиції, виявлення ставлення молоді до актуальних правових питань та рівня обізнаності з питань держави та права.

Одним із завдань змісту правового виховання є забезпечення функціональної правової вихованості. Тому зміст виховання в навчальному закладі спрямований на здобуття учнями знань, вмінь, досвіду правових дій, громадянських переживань, що забезпечують успішність реалізації інтересів особистості у всіх сферах життя.

Особливого значення набувають нові сучасні технології навчання і виховання, які мають особисте цільове спрямування на розвиток дітей.

Основними напрямами з виховної роботи були: правове, морально-етичне, громадянське, національно-патріотичне, художньо-естетичне, екологічне, краєзнавче, економічне та трудове, військове, фізичне. Формування здорового способу життя. Робота з батьками, соціальний захист вихованців.

Найбільше уваги приділялось формуванню правових переконань.

Робота з правової освіти та виховання систематично аналізується. Вся правовиховна робота сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння застосовувати правові знання в повсякденному житті.

У 2019 році будуть урізноманітнюватися та осучаснюватися форми роботи педагогів з учнями; підвищуватиметься рівень сформованості загальної дисципліни вихованців та стан виконання ними Правил для учнів - головного критерію поведінки. Робота по формування правових відносин продовжується і далі. Вона сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння співвідносити в життя норми моралі та прав, застосовувати правові знання в повсякденному житті.

Кiлькiсть переглядiв: 441

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Лютий 2024 Наступна
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829